Samen op de kleintjes letten

Via facebook worden spulllen goedkoop aangeboden. Met de opbrengst worden activiteiten georganiseerd voor mensen met minimum inkomen

Facebook smenen op de kleintjes letten
e-mail pmonsieurs@live.nl