EVA groep Etten-Leur

E(conomie) V(rouw) A(rmoede) Groep Etten-Leur

De EVA groep Etten-Leur bestaat uit een groep vrouwen die van een minimuminkomen moeten rondkomen en vrouwen die deze groep willen ondersteunen. De EVA groep is onderdeel van de langdelijke werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA.

Wat wil de EVA groep bereiken?
Het doel is een bijdrage te leveren aan de positieverbetering van vrouwen die van een minimuminkomen moeten rondkomen. Bij een minimuminkomen gaan wij uit van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Dit kan naast een bijstandsuitkering ook een laag inkomen uit arbeid zijn, een ANW uitkering, een WAO/ WIA uitkering of een AOW uitkering (met/ zonder een klein aanvullend pensioen).

Hoe willen we dit doen?

  • Door "arm in arm" een eindje met elkaar mee te lopen, een luisterend oor te bieden. Maar ook door het uitwisselen van informatie proberen we elkaar inspiratie te geven.
  • Door beinvloeding van politieke besluitvorming en het maatschappelijke debat, dit doen we door deel te nemen in het Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn en de Clientenraad Sociale Zaken Etten-Leur.
  • Door deel te nemen aan provinciale en landelijke ontmoetingsbijeenkomsten, waar behalve uitwisseling van informatie over plaatselijke groeten, ook verschillende thema's worden behandeld.

Bijeenkomsten:
Eenmaal in de drie weken wordt om woensdagmorgen van 9.30 uur tot 12.30 uur een ontmoetingsbijeenkomst gehouden in Centrum "De Baai". Lukaserf 2 te Etten-Leur. De deelname is gratis.

Data bijeenkomsten in 2021
6 en 27 januari, 17 februari, 10 en 31 maart, 21 april, 12 mei, 2 en 23 juni, 8 en 29 september, 20 oktober, 10 november, 1 en 22 december.
Data bijeenkomsten in 2022
5 en 26  januari, 16 februari, 9 en 30 maart, 20 april, 11 mei, 1 en 22 juni, 7 en 28 september, 19 oktober, 9 en 30 november, 21 december .

Contactpersoon: 
mevr. J.C. Gelderblom-Punt
tel. 076-5022495

naar de websiteJan 27, 2021


Om de paar jaar organiseren wij een Sociale Markt waarop alle instanties die zich bezig houden met de aanpak van armoede zich presenteren. Dit jaar hadden we  de markt willen houden tijdens de “lentemarkt aan de Beukenlaan in basisschool de  Hasselbraam op zaterdag 14 maart. Dat was echter ook in de eerste week dat het coronavirus echt toesloeg en allerlei maatregelen werden getroffen om besmettingen tegen te gaan.  Dus ging zowel het lentefeest als de sociale markt niet door. We hebben alles tot nader orde afgezegd.  Feb 24, 2017

Zaterdag 18 maart van 11.00 uur tot 15.00 uur In wijkgebouw de Linde, Lambertusstraat 7. is een sociale markt (gratis toegang en koffie). Je kunt hier terecht met al je vragen rond het leven met een minimuminkomen.

Oct 7, 2016

Drie korte films over schulden. werkloosheid en overbelaste mantelzorgers
Mensen met een hulpvraag krijgen concreet antwoord . Wijkgebouw De LInde, Lambertusstraat7. Voor meer informatie zie Vragen over armoede?

Jan 29, 2015

 

SOCIALE MARKT

Het Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn organiseert in samenwerking met vertegenwoordigers van de Cliëntenraad Sociale Zaken en Seniorenraad een Sociale Markt
op zaterdag 7 maart 2015 van 11.00 uur tot 15.00 uur in d'n Overkant Stationsstraat 23, Etten-leur
meer informatie, hierover is te vinden op deze website


 

Mar 27, 2014
SAMEN EROP UIT!

Het Nationaal Ouderenfonds helpt oudere mensen om zelfstandigheid  te houden en gezond ouder te worden.Het fonds is initiatiefnemer van de BoodschappenPlusBus. Andere activiteiten zijn bijvoorbeeld het organiseren van allerlei uitstapjes.

Dec 2, 2012

Waarom de wegwijzer voor de Minima? Voor iedereen die niet of nauwelijks kan rondkomen? Allereerst is er de zee van regels. Oude worden afgeschaft, nieuwe ingevoerd. Allerlei instanties voeren ze uit, weten de antwoorden. Bij wie moet je zijn met je vraag? Wie weet hoe je aan nodige hulp komt. De wegwijzer stuurt je naar het juiste adres.

 

Nov 23, 2012

ETTEN-LEUR - Namens het Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn in Etten-Leur heeft secretaris Henk Mulders bij het college van burgemeester en wethouders het verzoek gedaan om te onderzoeken of het mogelijk is een openbaar vervoer verbinding mogelijk te maken tussen Zundert-Rijsbergen-Etten-Leur vice versa.

 

Jan 8, 2012


Wat is een redelijke huur? Mogen deze stijgen en zo ja wanneer en hoeveel? Mensen die met dit soort vragen in de maag zitten.....

Nov 14, 2011

Oudere mensen uit de wijk Banakkers die kampen met een beperking en een kleine portemonnee kunnen hulp krijgen bij alledaagse klusjes in en rondom hun huis.

 

Nov 9, 2011

Woonstichting Etten-Leur (WEL) heeft een energieteam opgericht dat huurders gaat helpen om hun energierekening omlaag te krijgen.