Clientenraad Sociale Zaken

Vanaf  1 juli 1998 is de gemeente verplicht om de inspraak van uitkeringsgerechtigden te regelen in het kader van de voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uisluitingen. Ook is dit geregeld in de Wvg.
Hierdoor is door het college van burgemeester en wethouders te Etten-Leur  in haar vergadering van 3 maart 1998 besloten deel te nemen aan de SIRU-pilot(Samenwerking in Raad van Uitkerings- gerechtigden) om beter te voldoen aan de eis in de Abw en de Wvg.

Het cliëntenoverleg van de Gemeentelijke Sociale Dienst heeft gewerkt aan de samenstelling en vorming van onze Cliëntenraad SOZA. Dit met als doel om de situatie van mensen die behoren tot de gemeente Etten-Leur, voor zover zij -volledig of gedeeltelijk- aangewezen zijn op een uitkering of voorziening van de G.S.D. te bespreken en te verbeteren.

Contactgegevens:
Gemeente Etten-Leur
Afdeling Samenleving
Clientenraad Sociale Zaken
Postbus 10100
4870 AA Etten-Leur
email: ettenleur.cliëntenraad.soza@gmail.com 
telefonisch op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur op 06-22199389

naar de website

 


Jan 27, 2021


Om de paar jaar organiseren wij een Sociale Markt waarop alle instanties die zich bezig houden met de aanpak van armoede zich presenteren. Dit jaar hadden we  de markt willen houden tijdens de “lentemarkt aan de Beukenlaan in basisschool de  Hasselbraam op zaterdag 14 maart. Dat was echter ook in de eerste week dat het coronavirus echt toesloeg en allerlei maatregelen werden getroffen om besmettingen tegen te gaan.  Dus ging zowel het lentefeest als de sociale markt niet door. We hebben alles tot nader orde afgezegd.  Feb 24, 2017

Zaterdag 18 maart van 11.00 uur tot 15.00 uur In wijkgebouw de Linde, Lambertusstraat 7. is een sociale markt (gratis toegang en koffie). Je kunt hier terecht met al je vragen rond het leven met een minimuminkomen.

Oct 7, 2016

Drie korte films over schulden. werkloosheid en overbelaste mantelzorgers
Mensen met een hulpvraag krijgen concreet antwoord . Wijkgebouw De LInde, Lambertusstraat7. Voor meer informatie zie Vragen over armoede?

Jan 29, 2015

 

SOCIALE MARKT

Het Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn organiseert in samenwerking met vertegenwoordigers van de Cliëntenraad Sociale Zaken en Seniorenraad een Sociale Markt
op zaterdag 7 maart 2015 van 11.00 uur tot 15.00 uur in d'n Overkant Stationsstraat 23, Etten-leur
meer informatie, hierover is te vinden op deze website


 

Mar 27, 2014
SAMEN EROP UIT!

Het Nationaal Ouderenfonds helpt oudere mensen om zelfstandigheid  te houden en gezond ouder te worden.Het fonds is initiatiefnemer van de BoodschappenPlusBus. Andere activiteiten zijn bijvoorbeeld het organiseren van allerlei uitstapjes.

Dec 2, 2012

Waarom de wegwijzer voor de Minima? Voor iedereen die niet of nauwelijks kan rondkomen? Allereerst is er de zee van regels. Oude worden afgeschaft, nieuwe ingevoerd. Allerlei instanties voeren ze uit, weten de antwoorden. Bij wie moet je zijn met je vraag? Wie weet hoe je aan nodige hulp komt. De wegwijzer stuurt je naar het juiste adres.

 

Nov 23, 2012

ETTEN-LEUR - Namens het Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn in Etten-Leur heeft secretaris Henk Mulders bij het college van burgemeester en wethouders het verzoek gedaan om te onderzoeken of het mogelijk is een openbaar vervoer verbinding mogelijk te maken tussen Zundert-Rijsbergen-Etten-Leur vice versa.

 

Jan 8, 2012


Wat is een redelijke huur? Mogen deze stijgen en zo ja wanneer en hoeveel? Mensen die met dit soort vragen in de maag zitten.....

Nov 14, 2011

Oudere mensen uit de wijk Banakkers die kampen met een beperking en een kleine portemonnee kunnen hulp krijgen bij alledaagse klusjes in en rondom hun huis.

 

Nov 9, 2011

Woonstichting Etten-Leur (WEL) heeft een energieteam opgericht dat huurders gaat helpen om hun energierekening omlaag te krijgen.