Categories: General
      Date: Dec  2, 2012
     Title: Platform Minima & Maatschappelijk Welzijn brengt een wegwijzer uit

Waarom de wegwijzer voor de Minima? Voor iedereen die niet of nauwelijks kan rondkomen? Allereerst is er de zee van regels. Oude worden afgeschaft, nieuwe ingevoerd. Allerlei instanties voeren ze uit, weten de antwoorden. Bij wie moet je zijn met je vraag? Wie weet hoe je aan nodige hulp komt. De wegwijzer stuurt je naar het juiste adres.

 Waarom de wegwijzer voor de Minima? Voor iedereen die niet of nauwelijks kan rondkomen? Allereerst is er de zee van regels. Oude worden afgeschaft, nieuwe ingevoerd. Allerlei instanties voeren ze uit, weten de antwoorden. Bij wie moet je zijn met je vraag? Wie weet hoe je aan nodige hulp komt. De wegwijzer stuurt je naar het juiste adres.

Vervolgens is er onze doelgroep, of liever doelgroepen. Mensen die door één of ander oorzaak niet of nauwelijks rond kunnen komen. Armoede komt vooral voor bij mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen. Voor velen is armoede nieuw, ze hebben soms geen idee waar ze heen moeten. Armoede is heel concreet.  Mensen zijn door concrete oorzaken in de problemen gekomen. Ze kunnen niet langer in hun eigen  behoeften of in die van hun kinderen, voorzien. Ze zijn eenzaam, zijn sociaal geïsoleerd, zien geen toekomstperspectief. Concrete vragen moeten beantwoord worden om een uitweg te vinden. Deze staan in onze wegwijzer,  samen met het adres van degenen die hen aan de juiste antwoorden kunnen helpen.

In ons land leven meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. In Etten-Leur gaat het om bijna 2.000 mensen. Eén op de twintig dus. Bijna 15  jaar geleden is het Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn opgericht om op te komen voor de belangen van deze mensen. Op dit platform hebben zo’n 15 organisaties elkaar getroffen. Ze overleggen met elkaar, signaleren problemen, nemen initiatieven. Er is prima contact met de gemeente die gevraagd en ongevraagd van advies wordt voorzien.
Als er geen platform geweest zou zijn, zou deze nu opgericht moeten worden.  Sinds de oprichting  is de armoede alleen maar toegenomen. De economische crisis hakt erin. Het wordt er niet beter op.  Een vijfde van de Nederlandse huishoudens komt in de problemen als de koelkast, televisie of wasmachine kapot gaat. Geld voor vervanging hebben ze zelf niet.

Armoede is onrecht. Er zijn mensen die te weinig inkomen hebben om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Anderen, de overheid en allerlei particuliere organisaties, beschikken over de middelen om hen te geven waar ze recht op hebben. Nederland is een van de meest welvarende landen: armoede hoeft niet.  Hulp, een uitweg, is altijd mogelijk. Je moet hem alleen zien te vinden. Daarvoor is deze wegwijzer.

Het is de internationale week van de armoede. Bedoeld om het probleem extra onder de aandacht te brengen. Hoezo armoede? Veel mensen zijn zich niet bewust van de ellende en de omvang ervan. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met stille armoede. Wie arm is, loopt er niet mee te koop. Trekt zich, vaak noodgedwongen, terug.  In deze week wil men laten zien hoe veel mensen er door getroffen zijn. Maar ook aangeven dat er altijd oplossingen zijn. Daar wil deze wegwijzer een bijdrage aan leveren. Op verschillende plekken liggen ze voor het grijpen en op affiches staat bij wie je er (gratis) een kunt aanvragen. Ook is de folder via de homepage op deze site te downloaden.

Etten-Leur, november 2012