Categories: General
      Date: Nov 23, 2012
     Title: vervoersverbinding Zundert Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Namens het Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn in Etten-Leur heeft secretaris Henk Mulders bij het college van burgemeester en wethouders het verzoek gedaan om te onderzoeken of het mogelijk is een openbaar vervoer verbinding mogelijk te maken tussen Zundert-Rijsbergen-Etten-Leur vice versa.

 ETTEN-LEUR - Namens het Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn in Etten-Leur heeft secretaris Henk Mulders bij het college van burgemeester en wethouders het verzoek gedaan om te onderzoeken of het mogelijk is een openbaar vervoer verbinding mogelijk te maken tussen Zundert-Rijsbergen-Etten-Leur vice versa.
Volgens Mulders heeft de gemeente Etten-Leur de ambitie om een regionale functie te vervullen. “Etten-Leur heeft een goede winkelvoorziening, scholen voor voortgezet onderwijs, biedt werkgelegenheid, heeft een dependance van een ziekenhuis, de regionale huisartsenpost is hier gevestigd, heeft een treinverbinding enzovoorts.”
Met veel omliggende gemeenten is een goede openbaar vervoer verbinding, behalve met de gemeente Zundert. "Hier wonen ook mensen die aangewezen zijn op Etten-Leur. Te denken valt aan personen die naar school gaan, die de polikliniek willen bezoeken, naar het werkplein moeten komen of hier gewoon willen winkelen.”

 

Bus