Categories: General
      Date: Jan  8, 2012
     Title: Nieuwe huurdersraad in Etten-Leur


Wat is een redelijke huur? Mogen deze stijgen en zo ja wanneer en hoeveel? Mensen die met dit soort vragen in de maag zitten.....Wat is een redelijke huur? Mogen deze stijgen en zo ja wanneer en hoeveel? Mensen die met dit soort vragen in de maag zitten, kunnen vanaf nu terecht bij de Huurdersraad van HBV Etten-Leur. Dit gezelschap vervangt het afgetreden bestuur en behartigt de belangen van huurders van Woningstichting WEL.

Waar de eerdere leiding zich voornamelijk bezighield met organisatorische taken, legt de raad zich toe op inhoudelijke werkzaamheden. Hierbij staan drie pijlers centraal, te weten huurprijsbeleid, toewijzingsbeleid en de onderhoud van woningen. 
De leden gaan langs bij huurders en voeren overleg met betrokken partijen. 
Binnen het nieuwe beleid staat het contact met de huurder centraal. In dat kader wordt ook de website op de schop genomen. Mogelijk komt er een forum waar mensen van gedachten kunnen wisselen. Dat zegt zakenhouder Jos Aal. 
Aal heeft geholpen bij het formeren van een raad en houdt zich bezig met bestuurlijke zaken.
Om de achterban goed te informeren, geeft de raad vier keer per jaar een folder uit met de laatste nieuwtjes. Ook zal er in het najaar een huurdersconferentie worden gehouden. Wanneer deze zal plaatsvinden is nog niet bekend